Realizacje

wstecz

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

Spółka SPB Contech wykonała modernizację zbiornika solanki na terenie Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo.

 

Zlecającym prace była spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zaś szczegółowy zakres zadania obejmował:

  • opracowanie projektu budowlanego rozbiórki zbiornika solanki KPMG Kosakowo wraz z uzyskaniem zgód formalno-prawnych z Wyższego Urzędu Górniczego,
  • przeprowadzenie prac rozbiórkowych zbiornika solanki, po uprzednim przygotowaniu i zabezpieczeniu terenu,
  • pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania,
  • utylizację elementów rozbiórki, wraz z uporządkowaniem terenu oraz przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.


Całość prac została wykonana terminowo, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa oczekiwanych przez Inwestora.

SPB Contech sp. z o.o.

Gdańsk, ul. Opata Jacka Rybińskiego 24

+48 605 628 041

biuro@contech.pl

  1. Home
  2. Realizacje
  3. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo