Våra projekt

tillbaka

Polsk olje- och gasbrytning

Uppdraget, beställt av Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, innefattade flera nyckelkomponenter:


Utveckling av en konstruktionsdesign för rivningen av KPMG Kosakowos saltlösningstank, inklusive

  • att erhålla de nödvändiga formella och juridiska godkännandena från den statliga gruvmyndigheten,
  • Utförande av rivningsarbeten på köldbärartanken efter förberedelse och säkring av området,
  • Tillsyn av författaren över genomförandet av uppgiften,
  • Bortskaffande av rivningsmaterial och städning av området, samt tillhandahållande av as-built dokumentation till beställaren.

Projektet slutfördes i tid och uppfyllde de högsta säkerhetsstandarder som krävdes av investeraren.

SPB Contech sp. z o.o.

Gdańsk, ul. Opata Jacka Rybińskiego 24

+48 605 628 041

biuro@contech.pl

  1. Home
  2. Våra projekt
  3. Polsk olje- och gasbrytning