Offert
MODERNISERINGAR OCH OMBYGGNATIONER AV FASTIGHETERBYGGNAD AV HALLAR OCH LAGER INDUSTRIBYGGNAD SPECIALARBETEN
BYGGNAD AV HALLAR OCH LAGER

BYGGNAD AV HALLAR OCH LAGER

Som en erfaren entreprenör inom byggbranschen specialiserar vi oss på omfattande genomförande av projekt för lager: lagring, produktion, logistik, samt specialiserade stål- och armerad betongkonstruktioner. Vi bygger från grunden nya hallar och storskaliga anläggningar, tillsammans med sociala bakomligganden, väginfrastruktur, vattenförsörjning eller markanvändning. Våra tjänster omfattar hela processen – från det preliminära projektet, genom utförandet, till den slutliga överlämnandet av fastigheten för användning.

 

Våra anställda har relevant erfarenhet och kvalifikationer bekräftade av CONTECH-certifikaten för kvalitetsstyrning ISO 9001:2015, arbetsmiljö och säkerhet ISO 45001:2018 samt miljöhantering i organisationen ISO 14001:2015.

Byggnad av lagerhallar, produktionshallar, kommersiella hallar

Modern och omfattande lösningar för företag. Skicklig optimering av projektets genomförandekostnader, baserat på beprövade leverantörer av råmaterial och material samt teamets kunskap. Vi känner till företagarnas behov och hjälper investerare att designa utrymmen som är nödvändiga för effektiv verksamhet.
Vi förstår att varje bransch har sina unika krav. Vi erbjuder fullständig anpassning till behoven och specificiteten i verksamheten, för bland annat livsmedelssektorn, fordonsindustrin eller logistiksektorn. Vi implementerar alla nödvändiga lösningar när det gäller isolering, bulleremissioner, ventilation och arbetsmiljö och säkerhet för att säkerställa överensstämmelse med gällande normer och föreskrifter.
Modernisering och utbyggnad av hallar och lager

Modernisering och utbyggnad av hallar och lager

Vi förstår att affärsbehoven kan förändras och att befintliga anläggningar behöver anpassas till nya krav och standarder. Vi erbjuder professionella tjänster för modernisering och utbyggnad av hallar. Vårt team gör en detaljerad teknisk bedömning av hallen och dess faciliteter samt ger råd om möjliga förbättringar och reparationer.

 

Vi implementerar moderna lösningar, såsom automatiseringssystem, ökad energieffektivitet eller förbättrad arbetsmiljö. Som en del av de utförda arbetena hanterar vi även avfallshantering, borttagning av skräp och rengöring av området. Vi har en egen fordonspark som utför alla tilldelade arbeten.

Våra projekt
Se mer

SPB Contech sp. z o.o.

Gdańsk, ul. Opata Jacka Rybińskiego 24

+48 605 628 041

biuro@contech.pl

  1. Home
  2. Offert
  3. BYGGNAD AV HALLAR OCH LAGER