Fast

Specialarbeten inom byggbranschen

Contech grundades 2007.

Företagets grundverksamhet är tillhandahållande av byggtjänster samt specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet.

 

Under de första åren bedrevs företaget i form av ett enkelt bolagoch sedan, i samband med utvecklingen av företaget, omvandlades det till ett bolag med begränsad ansvarighet.

 

Under vår verksamhet har vi genomfört uppdrag över hela landet och utomlands.

Fast
Våra viktigaste verksamhetsområden:

Våra viktigaste verksamhetsområden:

 • byggarbeten i nybyggnation och modernisering av befintliga hus;

 • omfattande ombyggnader avobjekt;

 • arbeten inom sjöfartsindustrin;

 • läggning av fogfria golv och industrigolv.

 

Vår många års erfarenhet har vi fått genom att arbeta för olika branscher:

 • industrianläggningar: produktionsanläggningar, logistikanläggningar,
 • kraftvärmeverk;
 • offentliga byggnader: hotell, köpcentrum, banker;
 • kultur- och utbildningscentrum;
 • utvecklingsfastigheter;
 • sjöfartsindustrin: modernisering av innerutrymmen på fartyg och
 • färjor på uppdrag av redare och varv.
Se erbjudandet
Våra viktigaste verksamhetsområden:

SPB Contech sp. z o.o.

Gdańsk, ul. Opata Jacka Rybińskiego 24

+48 500 228 810

biuro@contech-budownictwo.pl