Realizacje

wstecz

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Spółka SPB Contech w ramach umowy z Muzeum Narodowym w Gdańsku wykonała roboty  budowlane i  budowlano-konserwatorskie dachu Pałacu Sierakowskich na terenie zespołu dworsko-parkowego Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Pomorskiego.

 

Szczegółowy zakres prac obejmował:

  • naprawę i wzmocnienie istniejącej konstrukcji dachowej,
  • remont pokrycia dachowego części dachu krytego dachówką,
  • remont pokrycia dachowego połaci dachowych pokrytych papą,
  • prace murowe i konserwatorskie w obrębie murów ogniowych i gzymsów,
  • remoncie instalacji rynnowo – spustowej wraz z montażem systemowego ogrzewania przeciwoblodzeniowego rynien i rur spustowych,
  • konserwację instalacji odgromowej,
  • opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej zawierającej informację o przebiegu i sposobie wykonania prac.

SPB Contech sp. z o.o.

Gdańsk, ul. Opata Jacka Rybińskiego 24

+48 605 628 041

biuro@contech.pl

  1. Home
  2. Realizacje
  3. Muzeum Narodowe w Gdańsku