Våra projekt

tillbaka

Kulturrådhuset i Oliwa

Projektet genomfördes på uppdrag av stiftelsen Fundacja Wspólnota Gdańska och avsåg total ombyggnad av objektet tillsammans med ändring av dess nyttjandesätt.

 

I den befintliga byggnaden lämnades bara ytterväggarna kvar främst med hänsyn till att objektet var ett kulturminne samt hade ett prestigefyllt läge i sk. Gamla Oliwa.

 

Ytterväggarna sammanbands sedan med nybyggd invändig konstruktion av armerad betong och stål som omfattar bl.a.: väggpelare och förstärkningar av befintliga fundament, trapphus i armerad betong samt bjälklag på 3 nivåer.

 

Tack vare den omfattande ombyggnaden skapade man ett helt modernt anläggning innefattat i de gamla murarna som erbjuder helt nya användningsmöjligheter inkl. bl.a. konsert- och utställningssalar, restaurang med kök, stiftelsen Fundacja Wspólnota Gdańska kontor samt ett hostel med högre standard.

I vår arbetsomfattning ingick bl.a.:

rivningsarbeten innerväggar, vindsväggar, bjälklag, tak, borttagning av mark i delen av byggnaden utan källare

konstruktionsarbeten uppstöttning av de historiska fundamenten, byggnadskonstruktion av armerad betong och stål: väggar, bjälklag, takkonstruktion

byggarbeten uppmurning av ytter- och innerväggar, montering av gips- och modulundertak, inklädnad av brandsäkra konstruktionselement

fasad- och takarbeten

slutbehandlingsarbeten putsning inomhus, läggning av golvplattor, spackling och målning

iordningsställande av området stenläggning, uppmurning av den nya inhägnaden

SPB Contech sp. z o.o.

Gdańsk, ul. Opata Jacka Rybińskiego 24

+48 605 628 041

biuro@contech.pl

  1. Home
  2. Våra projekt
  3. Kulturrådhuset i Oliwa