Nyheter

Direktoratet för utveckling av staden Gdańsk
tillbaka

Direktoratet för utveckling av staden Gdańsk

SPB Contech har inlett 'Moderniseringen av utfodringscentret vid Primary School No. 15 i Gdańsk vid ul. Smoluchowskiego', där de agerar som huvudentreprenör på uppdrag av Gdańsks kommun.


Projektets detaljerade uppgifter inkluderar:

 • Utveckling av tekniker för arbetsutförande,
 • Rivningsarbeten vid utfodringsstationen,
 • Renovering av köken i hus A och B, inklusive leverans och installation av ny teknisk utrustning,
 • Rekonstruktion av elinstallationen,
 • Ombyggnad av de mekaniska ventilations-, vatten- och avloppssystemen i köksrummen,
 • Chefstillsyn över utfört arbete,
 • Bortskaffande av avfall som genererats under rivningsarbeten och modernisering,
 • Utveckling av komplett as-built dokumentation.

Projektet förväntas pågå i 14 veckor från dagen för undertecknandet av kontraktet.

SPB Contech sp. z o.o.

Gdańsk, ul. Opata Jacka Rybińskiego 24

+48 605 628 041

biuro@contech.pl

 1. Home
 2. Nyheter
 3. Direktoratet för utveckling av staden Gdańsk