Nyheter

Kulturrådhuset i Gdańsk Oliwa
tillbaka

Kulturrådhuset i Gdańsk Oliwa

Vi är glada att presentera flera bilder på Kulturrådhuset i Gdańsk Oliwa som vi kunde återge dess forna glans. :-)

 

I hjärtat av Gamla Oliwa har vi byggt en byggnad som är spektakulär på många sätt och som kombinerar flera funktioner: restaurang, konsertrum, vandrarhem med hög standard, utställningssalar och konstverkstäder.

 

Arbete på sådana byggnader förknippas med mycket ovisshet – bl.a. på grund av byggnadens ålder (t.ex. åldern på en del av husgrunderna uppskattades till ca 250 år) eller oförmåga att utarbeta detaljerade planer. Vi tackar medarbetarna och chefen för stiftelsen Gemenskap i Gdańsk för atmosfären och förtroendet de haft för oss.

SPB Contech sp. z o.o.

Gdańsk, ul. Opata Jacka Rybińskiego 24

+48 500 228 810

biuro@contech-budownictwo.pl