Nyheter

Gaslagring Polen
tillbaka

Gaslagring Polen

SPB Contech valdes ut för att utföra konstruktionsrenoveringar, värmeisoleringsrenoveringar och korrosionsskydd av den tekniska installationen vid Kawernys underjordiska gaslagringsanläggning i Kosakowo.

Den enhet som beställer arbetet är Gas Storage Poland sp. z o. o

 

Den detaljerade omfattningen av uppgifter inkluderar:

● upprättande av dokumentation avseende val av arbetsteknik, material och utrustning,

● städservice och sedan reparation av korrosionsskyddsbeläggningen på de tekniska linjerna i gasdistributionsstationen och gasmätstationen,

● utför renoveringsarbeten i lokalerna till Kawerny Underground Warehouse Kosakowo,

● utföra författarens tillsyn över genomförandet av uppgiften,

● utarbetande av as-built dokumentation som täcker omfattningen av det tilldelade arbetet.

 

Planerad arbetsperiod är 2022-2023.

SPB Contech sp. z o.o.

Gdańsk, ul. Opata Jacka Rybińskiego 24

+48 605 628 041

biuro@contech.pl

  1. Home
  2. Nyheter
  3. Gaslagring Polen