Nyheter

Polsk olje- och gasbrytning
tillbaka

Polsk olje- och gasbrytning

SPB Contech genomförde en modernisering av brinetanken vid Kawernys underjordiska gaslagringsanläggning i Kosakowo. 


Uppdraget, som beställdes av Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, innefattade:

  • Utveckling av en konstruktionsdesign för rivningen av KPMG Kosakowos saltlösningstank, inklusive att erhålla de nödvändiga formella och juridiska godkännandena från den statliga gruvmyndigheten,
  • Utförande av rivningsarbeten på köldbärartanken efter att ha förberett och säkrat området,
  • Tillsyn av författaren över genomförandet av uppgiften,
  • Bortskaffande av rivningsmaterial och städning av området, samt tillhandahållande av as-built dokumentation till beställaren.

Alla arbeten slutfördes i tid och med iakttagande av de högsta säkerhetsstandarderna som investeraren förväntade sig.

SPB Contech sp. z o.o.

Gdańsk, ul. Opata Jacka Rybińskiego 24

+48 605 628 041

biuro@contech.pl

  1. Home
  2. Nyheter
  3. Polsk olje- och gasbrytning