Aktualności

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
wstecz

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

SPB Contech została wybrana jako wykonawca modernizacji zbiornika solanki na terenie Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo.

 

Zlecającym prace jest spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zaś szczegółowy zakres zadania obejmuje:

  • opracowanie projektu budowlanego rozbiórki zbiornika solanki KPMG Kosakowo wraz z uzyskaniem zgód formalno-prawnych z Wyższego Urzędu Górniczego,
  • przeprowadzenie prac rozbiórkowych zbiornika solanki, po uprzednim przygotowaniu i zabezpieczeniu terenu,
  • pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania,
  • utylizację elementów rozbiórki, wraz z uporządkowaniem terenu oraz przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

SPB Contech sp. z o.o.

Gdańsk, ul. Opata Jacka Rybińskiego 24

+48 500 228 810

biuro@contech.pl