Nyheter

Marskalkkontoret
tillbaka

Marskalkkontoret

SPB Contech fortsätter sitt arbete inom ramen för den omfattande moderniseringen av vapenhallen vid marskalkkontoret i Gdańsk, ett projekt som genomförs på uppdrag av Pommerska vojvodskapet. Arbetet är i ett mycket avancerat skede och följer den fastställda tidsplanen. Det förväntas att arbetena kommer att vara slutförda i slutet av november 2023

SPB Contech sp. z o.o.

Gdańsk, ul. Opata Jacka Rybińskiego 24

+48 605 628 041

biuro@contech.pl

  1. Home
  2. Nyheter
  3. Marskalkkontoret