Realizacje

wstecz

Gas Storage Poland

Spółka SPB Contech występując w charakterze Wykonawcy zrealizowała zadania polegające na wykonaniu remontowych prac budowlanych oraz zabezpieczeń antykorozyjnych na terenie Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo.

 

Zlecającym prace była Spółka Gas Storage Poland, a w ramach podpisanej umowy Firma SPB Contech wykonała następujące zadania:

  • sporządzenie dokumentacji w zakresie doboru technologii prac, materiałów i sprzętu,
  • usługę czyszczenia a następnie naprawy powłoki antykorozyjnej na ciągach technologicznych Stacji Rozdziału Gazu oraz Stacji Pomiarowej Gazu,
  • wykonanie remontowych prac budowlanych na terenie Kawernowego Podziemnego Magazynu Kosakowo,
  • pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.

 

W ramach umowy wykonaliśmy również niezbędną dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwami jakości robót antykorozyjnych zawierających min. pomiary grubości powłok malarskich potwierdzające prawidłowość wykonanych prac w zakresie naprawy powłoki antykorozyjnej.

 

Prace zostały wykonane w ustalonym terminie, z zachowaniem najwyższego standardu jakości i bezpieczeństwa oczekiwanych przez Inwestora.

SPB Contech sp. z o.o.

Gdańsk, ul. Opata Jacka Rybińskiego 24

+48 605 628 041

biuro@contech.pl

  1. Home
  2. Realizacje
  3. Gas Storage Poland