Nyheter

Marskalkkontoret
tillbaka

Marskalkkontoret

SPB Contech, som agerar som huvudentreprenör, påbörjar arbetet med moderniseringen av vapenhallen på marskalkkontoret i Gdańsk, på uppdrag av Pommerska vojvodskapet.

 

Den detaljerade omfattningen av arbetet med den verkställda ordern inkluderar:

  • multidisciplinära byggnadsarbeten av Coat of Arms Hall, inklusive multimedia (telekommunikation) utrustning och rivningsarbeten,
  • luftkonditionering av vapenhuset och närliggande rum i design- och byggformeln,
  • bortskaffande av avfall som uppstår vid rivningsarbeten,
  • författarens tillsyn över verken,
  • upprättande av acceptansdokumentation, inklusive as-built dokumentation och dokumentation av luftkonditioneringsanläggningen.
     

Verken kommer att framföras från september 2022 till november 2023.

SPB Contech sp. z o.o.

Gdańsk, ul. Opata Jacka Rybińskiego 24

+48 605 628 041

biuro@contech.pl

  1. Home
  2. Nyheter
  3. Marskalkkontoret